Azartspēļu licenzēšanas sistēma Latvijā

Azartspēles ir jebkuras spēles uz naudu, kur to spēlētājiem ir iespēja iegūt laimestu. Noteikumus par azartspēļu organizēšanu nosaka “Azartspēļu un izložu likums”. Sakarā ar šo likumu Latvijā drīkst organizēt šādas azartspēles – spēļu automātu spēles, ruleti, kāršu spēles, derības, bingo, totalizatoru un veiksmes spēles pa telefonu. Vietas, kurās drīkst otganizēt šīs azartspēles ir – tiešsaistes kazino, spēļu zāles, bingo zāles, totalizatora un derību dalības likmju pieņemšanas vietas.

Lai organziētu azartspēles ir nepieciešams saņemt azartspēļu organizēšanas un organizēšanas vietas licenci. Šīs licences izsniedz izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija un tās katru gadu ir jāpārreģistrē. Visa informācija par iesniegumu azartspēļu organizēšanas un organizēšanas vietas licences saņemšanu ir atrodama Azartspēļu un izložu likumā. Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas vietas licenci, ir nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju par konkrēto organizēšanas vietu. Šim punktam ir izņēmums, ja kazino plānots atvērt četru vai piecu zvaigžņu viesnīcās.

Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas licenci, organizētājam ir jāatbilst noteiktiem kritērijiem:

 • Latvijā ir jēbūt reģistrētai kapitālsabiedrībai (SIA vai AS) un apmaksātajam pamatkapitālam jābūt vismaz 1 400 000 eiro;
 • Ja kapitālsabiedrībās ir ārvalstu dalībnieki vai akcionāri, tad to pamatkapitāls nedrīkst pārsniegt 49 procentus. Izņēmums, ja ārvalstu dalībnieki ir no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Eiropas Ekonomikas zonas valstīm;
 • Vismaz pusei no azartspēļu organizētāja padomes locekļiem, ja tāda ir izveidota, un valdes locekļiem ir jābūt Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstu nodokļu maksātājiem (rezidentiem);
 • azartspēļu organizētāja padomes loceklim vai valdes loceklim ir jā būt personai, kurai ir nevainojama reputācija un nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību.

Ja organizētājs atbilst visiem kritērijiem un tiek saņemta atļauja organizēšanas licences saņemšanai, tad organizētājs var pieteikties azartspēļu organizēšanas vietas licences saņemšanai iesniedzot šādus dokumentus:

 1. Pašvaldības atļauju, ka azartspēles drīkst organizēt vēlamajās telpās.
 2. Zemesgrāmatas nodalījuma norakstu, kas pierāda īpašuma tiesības uz telpām, kurās plānots otganizēt azartspēles.
 3. Ēkas stāva plāns, norādot kurās telpās tiks organizētas azartspēles.
 4. Attīstības plāns azartspēļu organizēšanas vietai.
 5. Informācija par personu (administratoru), kurš vadīs šo vietu.
 6. Izziņa, kura norāda, ka vieta atbilst normatīvo aktu prasībām.
 7. Valsts nodeva atkarībā no zartspēļu organizēšanas vietas (Likums par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli).

Mūsdienu tehnoloģiskajā laikmetā arvien populārākas kļūst azartspēlēs interneta vietnēs. Lai saņemtu organizēšanas licenci azartspēļu vietnei ir jāiesniedz šādi dokumenti (1):

 1. Konkrētās azartspēles noteikumi.
 2. Izziņa par to, ka Latvijā reģistrētā bankā ir atvērts konts, kurš tiks izmantots nor’’ekinoties ar spēlētājiem.
 3. Informācija par to, kādas programmas tik izmantotas spēles organizēšanā.
 4. Starptautiski atzītas laboratorijas atzinums par programmas pārbaudes rezultātiem.
 5. Informācija par to, kurā vietā atradīsies tehnika, kura tiks izmantota spēles azartspēļu organizēšanai un kādi ir drošības pasākumi.
 6. Informācija par to, kā tiks aizsargāti fizisko personu dati.
 7. Interneta adrese kurā notiks azartspēles.
 8. Informāciju par personu, kura ir atbildīga par azartspēlēm.

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija 90 dienu laikā (no iesnieguma saņemšanas dienas) pieņem lēmumu izsniegt vai neizsniegt azartspēļu organizēšanas licenci. Lai saņemtu azartspēļu organizēšanas vietas licenci vispirms obligāti ir jāsaņem azartspēļu organizēšanas licenci.

Azartspēļu organizēšanas ierobežojumi un pašvaldību tiesības attiecībā uz azartspēlēm ir noteiktas Azartspēļu un izložu likumā.

Latvijā kontroli un uzraudzību par azartspēļu un izložu likumu ievērošanu veic Finanšu ministrijas iestāde – izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija.

http://www.lsm.lv/raksts/zinas/zinu-analize/spelmani-apiet-interneta-blokus-un-turpina-izmantot-nelegalas-azartspeles-timekli.a145688/